R A F A Ł G A D O W S K I M A L A R S T W O
R A F A Ł   G A D O W S K I   M A L A R S T W O

.

Obrazy z cyklu " PRZEDMIOT " • Paintings from the series of “ OBIECT ”

.

Obrazy z cyklu " ZWIERZ " • Paintings from the series of “ ANIMAL ”

.

Obrazy z cyklu " DZIECI " • Paintings from the series of “ CHILDREN ”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.