O mnie • About me

Rafał Gadowski ur. 1973r.

Studia na Wydziale Malarstwa Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie
oraz na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
w pracowni malarstwa prof. Zbysława Maciejewskiego.
1999 r. Dyplom na wydziale Grafiki ASP w Krakowie.

 

Zajmuje się wyłącznie malarstwem. Uczestniczył w wystawach zbiorowych

i indywidualnych. Jego prace znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Obecnie mieszka i pracuje w Otrębusach pod Warszawą.

Nigdy nie interesowała mnie literacka narracja w malarstwie. Tematem są zwykłe przedmioty. Każdy motyw, czy to jest owoc, sarna, dziecko czy krzesło jest dla mnie inspirujący. Ale nie po to by powielaç streotyp widzenia rzeczywistości lecz by pokazać to czego nie widać na pierwszy rzut oka. Kolor i światło to materia z której buduję moje obrazy, kreując niedostrzegalny porządek rzeczy.

Rafal Gadowski born in 1973.

Studied at The European Academy of Arts in Warsaw Faculty of Painting, as well as at the. Graphics Faculty of the Cracow Academy of Fine Arts under Prof. Zbyslaw Maciejewski. Cracow Academy of Fine Arts,

Graphics Faculty Diploma in 1999. 

He participated in group and individual exhibitions of painting. Gadowski’s works can be found in many private colletions in Poland and abroad. He lives and works in Otrebusy near Warsaw.

 I have never been interested in literary narration of Art. My subjects are everyday objects. Every motife, be it fruit, a deer, a child or a chair - can be inspiring. But not in order to copy stereotipical perception of the real world, but to show what is invisible at first glance. It is the colour and the light that constitute my paintings creating an imperceptable order of things.